Medyum Kimdir?

Medyum, soyut varlıklarla ruhsal bağlantı kurarak iletişime geçen, bir takım özel yetenekleri ve hisleri olan ya da olduğu düşünülen kişilerdir. Aynı zamanda bağlama büyüsü, papaz büyüsü, aşk büyüsü gibi birçok büyüyü yapma ve bozma kabiliyetine sahip kişidir. Birçok ülkede polis ve istihbarat teşkilatının bilgilerinden yararlandığı medyumlar ruhsal alemler ve yaşadığımız dünya arasındaki bağlantıyı sağladıklarını söylerler. Kendini tamamen ruhsal dünyaya ve paranormal aktivitelerle bırakan medyumlar fiziksel medyumlar ve zihinsel medyumlar olarak ikiye ayrılırlar. 

Zihinsel Medyum 

Ruhsal ve zihinsel olarak transa geçme eylemini gerçekleştiren ve soyut alemlere geçip varlıklarla iletişim kurabilen kişilerdir. Zihinsel medyumlar paranormal fiziksel fenomenleri kontrol ederek kayıp olan kişinin ve eşyanın yerini bulabilirler. Aynı zamanda cin çıkarma, cin çağırma, soyut alemlerde ki ruhsal varlıklarla görüşme ve iletişime geçme eylemlerini yapma gücüne sahiptirler. Üstün kabiliyet ve telapati yeteneği olan zihinsel medyumlarastral seyahat olarak da bilinen ruhu ölmeden bedenden ayırma eylemini gerçekleştirebilirler. 

Fiziksel Medyum 

Yıldız falı, tarot gibi çeşitli fallardan anlama ve yorumlama potansiyeli olan medyumlardır. Aynı zamanda tarz ve görüntü itibariyle farklı olan fiziki medyumlar, cam fanusları aracılığıyla birçok konudan bilgi alırlar. Fiziksel el çabukluğu özelliğine de sahip olan medyumlar, karşısındaki kişinin sorununu sezgisel hislerle anladıklarını iddia ederler. 

Medyumlar Ne İş Yapar 

Birçok kişinin bilgilerinden yararlanmak ve üstün ruhsal yeteneklere sahip olduğu düşünülen medyumların yaptıkları işler; 

 • Aşk büyüsü yaparak istenilen kişiyi âşık etme 
 • Bağlama büyüsü yaparak eş ya da sevgiliyi geri döndürerek istenilen kişiye bağlamak  
 • Cinlerin musallat olduğu kişiyi cinlerden kurtarma 
 • Cinlerden nasıl korunulacağını hakkına bilgi vermek 
 • Manevi sıkıntılara çözüm bulma  
 • Psikolojik rahatsızlıklarda şifa tılsımlarıyla ilaçlar yapmak 
 • Büyü yapmak ve yapılan büyüleri bozmak 
 • Vefk etkisi yapma 

Medyumlara Kimler Gider? 

Birçok insan medyumlara çeşitli sebeplerden dolayı giderler fakat en çok medyumlara gidilme sebepleri aşağıda sıralandığı şekildedir. 

 • Umutsuzluğa kapılan kişiler umut ettikleri şeyin gerçekleşmesi için giderler 
 • Kendisine büyü yapılmış kişiler büyüyü bozdurmak için  
 • Fal baktırmak isteyen kişiler 
 • Kaybolan eşyalarının ve yakınlarının yerlerini bulmak isteyen kişiler 
 • Çalınan eşyalarının kimin çaldığını öğrenmek isteyenler 
 • Cinlerin musallat olduğu insanlar, bu durumdan kurtulmak için 
 • Büyü yaptırmak isteyen kişiler ya da üstünde büyü olan kişiler büyünün etkisinden kurtulmak için giderler. 

Siz de bir medyuma ulaşın. Sitemizdeki yorumlardan bilgi alarak siz de medyumunu seçin ve arayın.

Medyum ve Medyumlar

MGünümüz çağında insanlar ne yaşayacaklarını ya da gelecek de başlarına ne geleceğini çok merak ederler. Bu yüzden eski zamanlardan beri süregelen büyü, sihir, medyum gibi kavramlar insanların dillerinden düşmemiş daha da modern hale gelip insanları etkisi altına almayı başarmıştır. Medyum ve medyumlar ne demektir ve ne yaparlar. Medyum yaşadığımız dünya ile ruhani duygular arasında bir bağ kuran yaratılış olarak diğer insanlardan çok da farklı olmayan sıradan kimselerdir.

Geleceği Görmek

Mantıklı bir şekilde olaylara baktığımız zaman aslında hiçbir insanın hiçbir şekilde geleceğini bilmesi ve görmesi düşünülemez. Sadece yaşadıklarından yola çıkarak ve seyir eden hayatını bir masaya serip olasılıklar üzerinde durup bu olay şu şekilde gelişebilir diye bir yorumda bulunabilir. Bunu yeryüzünde yaşayan herkes yapabilir. Medyum ve medyumlar sıradan insanlardan farklı olarak hislerine daha fazla hakimdirler ve olayları gözlemleme ve analiz yetileri daha gelişmiş bir durumdadır.

6.His ve Medyumluk

6.His ruhani olarak insanlara bir şeyleri hissettiren ve olayların şekillenmesinde büyük rol oynayan bir his yoludur. Kimi insanlarda bu his az gözükse de medyum ve medyumlar da çok baskın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Medyumları sıradan insanlardan ayıran en büyük özellik 6.histir. İkincil olarak da yaşanmışlıklar ve insanları gözlemlemektir. Medyumların en iyi yaptığı şey insanları gözlemlemektir. Yoksa hiçbir insan geleceğini tamamen ne görebilir ne de bilebilir.

Almanya medyum, Avusturya medyum, Avustralya medyum, Amerika medyum, Belçika medyum, Hollanda medyum, İtalya medyum, İsveç medyum, İsviçre medyum, Norveç medyum, Fransa medyum, Bulgaristan medyum, Yunanistan medyum, Almanya medyumlar, Avusturya medyumlar, Avustralya medyumlar, Amerika medyumlar, Belçika medyumlar, Hollanda medyumlar, İtalya medyumlar, Danimarka medyumlar, İsveç medyumlar, İsviçre medyumlar, Norveç medyumlar, Fransa medyumlar, Bulgaristan medyumlar, Yunanistan medyumlar

Maneviyat, Din ve İnanç

Maneviyat, din ve inanç arasındaki ayırt edici çizgi bulanık olabilir. Bazıları için, birbirlerinin yerine geçebilecekleri anlaşılıyor. Bu sayıdaki bazı yazarlar bunları eş anlamlı olarak kullanır. Bazı durumlarda, belki olabilir. Ancak, özellikle bu makalede sunulan model ışığında görüldüğü zaman, belirgin biçimde farklı kavramlardır. Medyumlar, maneviyatın tartışılmasını ve manevi gelişime yönelik genel bir temayı sağlar, ancak onunla inanç arasındaki ayrımı sağlamaz. Öyleyse, bu tür maneviyat ve din kavramları nasıl inanç denklemine dönüşür? Birbirleriyle ilişkili, ancak kapsam bakımından farklı, onlar inancın temelini oluşturan yapılardır. Dinin tanımlanması “çoğu zaman zor olarak tutuluyor”. Bir tanımı tam olarak belirlemek için birçok girişimde bulunuldu. Yeterli bir tanım, “dinlerin, belirli türden inanç ve uygulamalardan oluşan sistemler veya yapılar olduğu: insanüstü varlıklarla ilgili olan inanç ve uygulamaların” anlayışında yatmaktadır. Süpermen varlığı veya varlıkları, ister erkek, ister kadın, isterse yaşlı, normal ölümlülerin yapamayacağı şeyleri yapmaz ve “onları insanlardan ayıran mucizevi işler ve güçlerle bilinir”

Medyumlar için din, “temel bir sosyal ihtiyaç etrafında geliştirilen istikrarlı bir değerler, normlar, durumlar, roller ve gruplar kümesidir”, Kutsal ve saygısız bir ayrım yapmak için toplumsal ihtiyaç tüm dinlerin özü. “Dolayısıyla dini yaşam, toplum yaşamını kalınlaştırır ve sağlamlaştırır, topluma ve değerlerine bağlılık duygusu uyandırır”. İnsan yaşamının toplum yaşamı bağlamındaki bağımlılığına bağlı olarak dünya çapında her tür din üzerinde geniş ve değişken etkileri vardır. Bu modelin amacı için din, “radikal monoteist” terimleriyle insanüstü ile sınırlıdır. Din, bir tanrıya ya da güç ve değer merkezine değinen bir inanç ve uygulama setidir. Kişiler, saygı ve ibadet göstermek için ibadet hizmetlerine katılmak ya da dua etmek gibi şeyler yaparlar. Kısacası, yapma halidir. Medyum sözlüğü maneviyatı “beden ya da maddi meselelerden ayırt edilen ruh ya da ruh” olarak tanımlamaktadır ve maneviyat “manevi karakter, kalite ya da doğa” olarak takip etmektedir. Hristiyan perspektifinden bakıldığında, maneviyat: Tanrı’nın önünde ve yaratılmış dünyanın ortasında bir varlıktır. İsa Mesih’te bir dua ve yaşayandır. Kutsal Ruh tarafından kavranan, sürdürülen ve dönüştürülen insan ruhudur. Hediye olarak gelen bir cemaat için inananların aramasıdır. Manevi olmak ya da maneviyat sahibi olmak için, insanlar inançlarının ruhunun rehberliğinde bir yaşam sürdürmeye çalışırlar. Kişiler, Ruh’un kendilerini yönlendirdiğini nasıl hissettiğine dayanarak yaptıkları eylemlerle ilgili meditasyon yapabilir, dua edebilir veya bilinçli kararlar alabilir. Kısacası, bir varlık halidir.

Aranan Model

Bilim adamları tarafından yukarıda açıklandığı gibi bu terimler arasında ayrım yapma konusundaki kayda değer girişimlere rağmen, mevcut eğilim bu üç kavramı eşit ve değiştirilebilir olarak ele almaktır. Bir kişi dini, bir örnekte inanç demek için kullanabilir. Bir sonraki örnekte, başka biri din anlamına gelmek için maneviyatı kullanabilir. Kullanıma veya uygulamaya bağlı olarak, biri diğerini ifade etmek için üç terimden herhangi birinin yerini alabilir. Bu ortak yaklaşımın aksine, benim modelimde maneviyat ve din bir inanç işlevidir. Hem din hem de maneviyat, vakıf olarak iman gerektirir. Başka bir deyişle inanç, bireylerin ya dini ya da manevi oldukları yol gösterici ilkedir. İnanç, dinlerinin veya maneviyatlarının hem kaynağı hem de hedefi olarak hizmet eder. Dine bağlılık veya maneviyatta büyüme algısı kişinin inancını anlama konusundaki daha büyük bir değerin ölçüsü olarak görülebilir. Ayrıca, biri diğeri olmadan mevcut olabilir. Örneğin, birinin inanca sahip olması, ancak mutlaka dindar olması mümkün değildir. Veya birileri inanca sahip olabilir ve dindar olabilir, ancak mutlaka manevi olmayabilir. Dahası, tanımların en katı anlamında, din ve maneviyat, bir kişinin inancının gerekli unsurları değildir. Ancak bunlar, inanç derinliğinin göstergesidir. Din ve maneviyat nedeniyle inanca katma değer nedeniyle, genellikle inanca örtüşen unsurlar olarak görülürler ve zorunlu olmasa da, inancın büyümesi ve gelişmesi için kritik öneme sahiptirler.

Aslında, insanlar manevi veya dinsel olabilir ve hala yansıtmayan bir inanca sahip olabilirler. Veya, alternatif olarak, kendi yaşamlarındaki anlam oluşturma sistemi, maneviyat ya da dinin davranışlarını, inançlarını ifade etme yeteneklerinden çok uzaklaştığı noktalara açık gelebilir. Örneğin, biri “Dindar olmayabilirim ama yine de iyi bir insanım” diyebilir. Dolayısıyla, neden iyi olduğunu anlamak için kendi anlam oluşturma sistemini incelememiştir. Üniversitedeki ilk yılında 12 öğrencinin inanç yolculuğundaki çalışmamda, öğrenciler “ruhsal olarak nasıl büyüdüklerini” veya “dini deneyimlerin” örneklerini nasıl tarif ettiklerini anlattılar. Belirtildiği gibi, inançla eşanlamlı olmasa da, bu unsurlar, öğrenci cevaplayanların nasıl yaptıklarını ve inandıklarına ve dolayısıyla nasıl anlam ifade ettiklerini gösteren bir göstergedir. Din ve maneviyat inanç göstergeleridir. Bu model, onlar için bir bağlam verirken, üç terimi birbiriyle değişimli olarak tartışma özgürlüğüne izin verir. Vakıf olarak inançla, maneviyat ve din, bir bireyin inancını yaşamaya izin veren şeyler veya yaşam biçimleri olarak görülebilir. Dahası, inanç bir bireyin içinde yer alırken, maneviyat ve din dinamiktir. Hareketleri var. Başka bir deyişle, birinin ikisinden biriyle elde edebileceği veya elde edebileceği bir eşik yoktur. Daha ziyade, bireyler “maneviyat” ve / veya “din” sürekliliği boyunca ortaya çıkar ve akarlar. Hayatta belirli zamanlarda, kişi daha ruhsal olabilir ve belki de dindar olmayabilir. Diğer zamanlarda, tam tersi olabilir: biri daha dindar, ancak manevi değil. Bununla birlikte, her iki öz de diğerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Örneğin, din eylemleri bir kişinin daha ruhsal olmasına yardımcı olabilir ve bunun tersi de, ruhsallık eylemleri dindarlığa yol açabilir. Ek olarak, “maneviyat” ve “din” i sembolize eden oklar, onların birbirine daha yakın olmalarını ve aynı yöne yönlenmelerini sağlayacak bir yön alabilir. Veya, tersine, ikisi farklı yönlere hareket ediyor olabilir. Örneğin, bir kişinin dini eylemleri kişinin maneviyatını tamamlayamaz veya geliştiremez. Bu nedenle, oklar, hem maneviyatı hem de dini diğerini düzenlemeye hizmet eden birinden çok daha geniş bir yöne doğru gidiyor olacaktır. Modelin sadeliği, kişinin inanç içinde gelişmesine izin veren, hem zımni hem de açık olan şeylere masaj yapmasını ve manevra yapmasını sağlar. Biri, üç terimin ayırt ediciliğini, ancak birbirine bağlılığını görmeye başlayabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Sorular

Bu model ile terimler arasındaki ayrımın temelini oluşturan temel olarak, her üç türevdeki ince nüansları incelemeye başlayabiliriz. Mesela, manevi gelişmeyi tartıştığımızda, inancında olma aleminde büyümemize izin veren meselelere mi bakıyoruz? Yoksa hala anlam ifade eden sistemlere odaklanan konulardan mı bahsediyoruz? Eğer ikincisi ise, buna ruhsal gelişimden ziyade inanç gelişimi olarak bakmalıyız.

Bu model daha ileri çalışmalar için de temel teşkil edebilir. Kişi bu model ışığında inancını nasıl kullanır? Bir insanı daha dinsel yapan şey nedir? Daha çok manevi? Birinin inanç gelişimi içinde kendisini daha fazla ya da daha az manevi ya da dini yapan belirli deneyimler var mı? Büyük dindarlık ya da maneviyat eylemleri inanç gelişimini gerçekten tetikler mi (Medyumlar inanç aşamaları boyunca hareketi gibi)? Öğrenci profesyonelleri olarak inanç gelişiminin manevi ve / veya dini yönlerini nasıl teşvik eder veya mentorluk ederiz?

Ayrıca, modelin maneviyat ve din tarafları akıcı ve dinamiktir. Bir noktada, her bir süreklilik boyunca ampirik araştırmalara izin verebilecek belirli noktalara sayısal bir ölçek atanabilir. Böyle bir ölçekle araştırmacılar bireyleri her ölçek boyunca farklı aşamalarda çalışabilirler. Daha çok manevi veya daha dindar olan bireylerde veya süreklilik boyunca herhangi bir noktada bu terimlerle ilgili olan bilişsel, psikososyal ve tipolojik öğeler nelerdir?

Dahası, eğer inanç temel ise, manevi olduğunu veya dinsel olduğunu söyleyen ancak kişisel inançlarına yansımamış olduğunu söyleyen bireyler için bu konuları nasıl araştırabiliriz? Manevi büyümeye yol açan anlam kazandıran sistemleri nasıl ortaya çıkarırız? Eleştirel bir biçimde incelenmiş inancı sorgulamak, incelemek, duraklatmak ve yansıtmak için gerekli yolları nasıl sağlıyoruz?

Sonuç

Bir meslek olarak inancı / manevi açığa çıkarma sürecine başladık! öğrencilerimiz arasında gelişimin dini yönü. Tıpkı tek bir ipliğin çekilmesinin daha fazla ipliğin çözülmesine neden olabileceği gibi, inanç kavramını çekmek de daha fazla soru ve düşüncenin seline neden olur. İnanç, maneviyat ve din kavramlarına açıklık ve tanım sağlayan bir model sunuyorum. Önerdiği karmaşıklıklarla ilgili tartışmayı teşvik etmek amaçlanmıştır. Model, bu önemli yapının anlaşılmasını artırmak için gereken diyalogu başlatmak için bir araç olarak kullanılabilir.

Medyumlar

            Medyumluk, yüzlerce yıldır yapılan bir iştir. Dünya’nın neredeyse tamamında görülür. medyumlar oldukça saygı duyulan kişilerdendir. Bu nedenlerden dolayı sahte medyum sayısında büyük bir artış görülmektedir.

 Medyumlar Ne Yapar?

            Medyumlar, maddi dünya ile ruhlar alemi arasında iletişim kurabilen kişilerdir. Bu kişiler hassas yapılı ve özel yeteneklere sahip kişilerdir. Yapılması en zor olan büyüyü bile yapan medyum kişiler vardır. medyum kişilere günümüzde oldukça sık rastlanır. Bu kişilerin arasında kendini medyum olarak tanıtan, sahtekar kişilere de rastlanır.

 Gerçek Medyumlara Danışmanın Önemi

            Kişi, bir büyü yaptıracaksa ya da her hangi bir konuda danışacaksa mutlaka işin ehli kişilere danışmalıdır. Aksi takdirde bir takım sıkıntılar yaşayabilir. Yapılacak bir büyüde işin ehli olmayan bir kişi hata yapabilir. Bu hata hem büyü yapanın hem de yaptıranın başına olumsuz şeyler getirebilir. Ya da büyü yapan kişi gerçekten medyumlukla alakasız bir kişi olabilir. Medyumlara danışmak isteyen kişi bu gibi para tuzaklarından uzak durmalıdır. Danışacağı medyumun geçmişiyle alakalı bir araştırma yapmalıdır. Zaten işinin ehli olan bir medyumun namı kendisinden önce yürür. Çünkü başarılı medyumların reklam kaynakları çalışmaları ve aldıkları başarılı sonuçlardır.

 Medyumların Yaptıkları Bazı Büyüler

            Medyumlar birçok çeşitte büyüler yapmaktadır. Bu büyüler arasında en çok aşk büyüleri, ayırma büyüleri ve bağlama büyüleri rağbet görmektedir. Bu büyüler de işin ehli bir medyum tarafından yapılmazsa sıkıntıya yol açabilir.

Adana Medyumlar

Adıyaman Medyumlar

Afyon Medyumlar

Ağrı Medyumlar

Amasya Medyumlar

Ankara Medyumlar

Antalya Medyumlar

Artvin Medyumlar

Aydın Medyumlar

Balıkesir Medyumlar

Bilecik Medyumlar

Bingöl Medyumlar

Bitlis Medyumlar

Bolu Medyumlar

Burdur Medyumlar

Bursa Medyumlar

Çanakkale Medyumlar

Çankırı Medyumlar

Çorum Medyumlar

Denizli Medyumlar

Diyarbakır Medyumlar

Edirne Medyumlar

Elazığ Medyumlar

Erzincan Medyumlar

Erzurum Medyumlar

Eskişehir Medyumlar

Gaziantep Medyumlar

Giresun Medyumlar

Gümüşhane Medyumlar

Hakkari Medyumlar

Hatay Medyumlar

Isparta Medyumlar

Mersin Medyumlar

İstanbul Medyumlar

İzmir Medyumlar

Kars Medyumlar

Kastamonu Medyumlar

Kayseri Medyumlar

Kırklareli Medyumlar

Kırşehir Medyumlar

Kocaeli Medyumlar

Konya Medyumlar

Kütahya Medyumlar

Malatya Medyumlar

Manisa Medyumlar

Kahramanmaraş Medyumlar

Mardin Medyumlar

Muğla Medyumlar

Muş Medyumlar

Nevşehir Medyumlar

Niğde Medyumlar

Ordu Medyumlar

Rize Medyumlar

Sakarya Medyumlar

Samsun Medyumlar

Siirt Medyumlar

Sinop Medyumlar

Sivas Medyumlar

Tekirdağ Medyumlar

Tokat Medyumlar

Trabzon Medyumlar

Tunceli Medyumlar

Şanlıurfa Medyumlar

Uşak Medyumlar

Van Medyumlar

Yozgat Medyumlar

Zonguldak Medyumlar

Aksaray Medyumlar

Bayburt Medyumlar

Karaman Medyumlar

Kırıkkale Medyumlar

Batman Medyumlar

Şırnak Medyumlar

Bartın Medyumlar

Ardahan Medyumlar

Iğdır Medyumlar

Yalova Medyumlar

Karabük Medyumlar

Kilis Medyumlar

Osmaniye Medyumlar

Düzce Medyumlar